Åldersgräns

Åldersgränser och regler som gäller på Åreskutans Paintballpark

Hos oss på Åreskutans Paintballpark får man spela paintball om man fyllt 12 år, tills man fyllt 18 år gäller dock följande tillägg.

12-15 år

Barn i åldern 12-15 år måste alltid ha en vuxen (minst 25 år) med på plats under hela speltiden som ansvarar för gruppen. Denne vuxne behöver dock inte vara med i spelet.

16-17 år

Ungdomar i åldern 16-17 år kan antingen ha en vuxen (minst 25 år) med på plats under hela speltiden som ansvarar för gruppen, alternativ ha med sig en påskriven ”tillståndslapp” från målsman som godkänner att ungdomen har tillåtelse spela paintball. (Denna ”tillståndslapp” kan laddas ner nedan).